Sprekers

Maarten van der Weijden

Maarten opent op 23 mei 2019 het MRI Veiligheid Symposium NL. Deze nederlandse zwemmer van het hoogste niveau, overleefde kanker en wist dankzij zijn doorzettingsvermogen olympisch goud te behalen. In 2018 haalde hij geld op voor onderzoek naar kanker door de Elfstedentocht te gaan zwemmen. Dit zal hij in 2019 opnieuw gaan doen. Als spreker wil hij graag anderen inspireren het beste uit zichzelf te halen, zowel op persoonlijk als professioneel vlak, en acceptatie te leren vinden als het even tegen zit. Op 21 juni 2019 zal hij weer de Elfstedentocht gaan zwemmen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker.

Dr. Ir. Marinette van der Graaf

Marinette van der Graaf heeft Moleculaire Wetenschappen gestudeerd in Wageningen waar ze ook gepromoveerd. Vanaf 1995 is ze werkzaam in het Raboudumc waar ze begon met metabool onderzoek m.b.v. MR- spectroscopie. Sinds 4 jaar werkt ze als “klinisch fysicus MRI” bij hetzelfde ziekenhuis waar ze o.a. verantwoordelijk is voor de MRI veiligheid. Daarnaast is ze ook werkzaam als algemeen klinisch fysicus voor het Amalia kinderziekenhuis.

Informatie over de presentatie: Richtlijn gebruik van MRI bij patiënten met implantaten, modules “Hartkleppen” en “Cerebrale Aneurysmaclips”
Deze presentatie beschrijft het proces van de ontwikkeling van een officiële medische richtlijn volgens de normen van de Federatie Medische Specialisten in het algemeen en specifiek voor de “Richtlijn gebruik van MRI bij patiënten met implantaten”. Er wordt verder inhoudelijk ingegaan op de eerste twee modules van deze richtlijn, namelijk de modules “Hartkleppen, Annuloplastiekringen en Mitraclips” en “Cerebrale Aneurysma Clips”. In deze modules worden condities gegeven waaronder patiënten met dergelijke implantaten een MRI-onderzoek kunnen ondergaan, samen met een verantwoording over hoe de werkgroep deze condities heeft vastgesteld.

Paulien Ogink

Paulien Ogink heeft als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper  in alle velden van de gezondheidszorg gewerkt. Momenteel is ze werkzaam als manager Kwaliteit en veiligheid van het Deventer Ziekenhuis. Binnen deze functie vind ze het van belang dat professionals niet alleen empathie en kennis hebben, maar ook dat zij zich bewust zijn van de risico’s en hun eigen invloed. Zij leveren de veilige zorg en kwaliteit van zorg die de patiënt herkent als de kwaliteit van het ziekenhuis.

Informatie over de presentatie: Risicomanagement: wat moet ik er mee?
Natuurlijk vinden we veilig werken belangrijk. Maar risicomanagement? Weer een systeem. Wat moet ik ermee? Het klinkt als heel veel (extra) werk en wat levert het de patiënt en mij dan eigenlijk op?  In deze presentatie vertrekken we vanuit eigen ervaringen uit een veranderende werkomgeving. Je krijgt praktische tips over een goede voorbereiding op veranderingen. Je loopt het risico dat het misschien wel leuk wordt om meer invloed te krijgen op veranderingen in je werk. Het enige constante is de veranderingen…dus daar kun je dan maar beter je eigen weg in vinden. En de patiënt? Die krijgt goede en veilige zorg, zelfs in een veranderende omgeving.  

Dr. Ilona Dekkers

Na de studie geneeskunde en master epidemiologie aan de Erasmus Univerisiteit te Rotterdam is Ilona Dekkers in 2014 begonnen met de opleiding tot radioloog in het Leids Universitair Medisch Centrum. Naast haar klinische werkzaamheden doet ze onderzoek naar de veiligheid van contrast middelen, met name op het gebied van contrastnefropathie en gadoliniumstapeling. Verder is ze werkgroep lid van de nieuwe Nederlandse richtlijn veiligheid van contrastmiddelen deel 2.

Informatie over de presentatie: Veiligheid van MRI contrastmiddelen
In deze presentatie worden allereerst de verschillende typen MRI contrastmiddelen besproken en de indicaties voor het toedienen van deze contrastmiddelen bij MRI scans. Daarnaast zullen verscheidene aspecten besproken worden die betrekking hebben op de veiligheid van MRI contrastmiddelen, zoals het vaststellen en opvangen van allergische reacties en extravasties, en zeldzame bijwerkingen zoals NSF. Tenslotte is er aandacht voor de recente ontwikkelen ontremt het van de markt halen van de lineaire gadolinium-contrastmiddelen.

Interactieve sessies

Samenwerking Brandweer VRHM en LUMC

Informatie over de interactieve sessie: Brand in de MRI ruimte, wat nu…?

In de presentatie zal naar voren komen hoe de samenwerking met VRHM en LUMC is ontstaan naar aanleiding van vragen van beide kanten bij een calamiteit, die kan ontstaan in en rond een MRI afdeling. Welke problemen komen naar voren en hoe hebben wij dit proberen op te lossen 

Dr. Mark Hofman

Dr. M.B.M Hofman is werkzaam als Klinisch fysicus op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Hij is afgestudeerd aan de RUU als natuurkundige, en werkzaam op het gebied van MRI sinds 1989. In 1994 is hij gepromoveerd aan de VU op het onderwerp van bloedstromingsmetingen in de kransslagaders van het hart.
Van 1995 tot 1997 heeft hij gewerkt als post-doc aan de Washington University, St. Louis, USA op het gebied van cardiale MRI. Sindsdien is hij werkzaam in het Vumc. Naast zijn werkzaamheden als klinisch fysicus in het VUmc is hij opleider klinische fisica. Hij heeft zitting gehad namens de NVKF in de werkgroep die het document “Veilig omgaan met MRI voor werknemers; praktijkregels’ heeft opgesteld in 2008. Momenteel zit hij in de arbocatologus werkgroep MRI van de NFU en is voorzitter van de NVKF werkgroep die een generieke verdiepende RI&E MRI opstelt.

Informatie over de interactieve sessie: Generieke verdiepende RI&E MRI, hoe vertaal je deze naar de praktijk, en wat moet je als laborant er mee doen?
Een workshop die inzicht geeft in de conceptversie van de generieke RI&E MRI die gericht is op het veiligheidsbeleid voor medewerkers die werken bij MRI systemen. Er wordt een globaal overzicht gegeven van effecten en beheersmaatregelen. Er wordt verder ingegaan op de rol die je als laborant daarin hebt, en de meer specifieke rol van toezichthoudend medewerker MR veiligheid.

Dr. Ir. Christina Lavini

Dr. Ir. Cristina Lavini heeft na haar studie natuurkunde promotie onderzoek in Engeland gedaan op het gebied van MRI en nieuwe contrastmiddelen. Inmiddels is zij reeds 20 jaar werkzaam als MRI fysicus in het AMC/Amsterdam UMC. Cristina doet veel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Perfusie MRI. Daarnaast is zij MRI safety expert op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde en geeft zij onderwijs aan de AIOS Radiologie. Tot slot is zij lid van de landelijke MRI veiligheidsgroep van de NVKF.

Informatie over de interactieve sessie:  Pacemakers en neurostimulatoren
Pacemakers en neurostimulatoren mogen gescand worden mits een aantal door de fabrikanten gepubliceerde condities worden gerespecteerd. Echter, soms zijn de condities zodanig streng dat er veel aanpassingen gedaan moeten worden aan een MRI protocol. Ook bestaan de systemen soms ujt verschillende onderdelen van verschillende fabrikanten waardoor deze niet getest zijn en dus niet MRI conditional zijn. In de workshop bespreken we de meest voorkomende pacemakers/leads combinaties en neurostimulatoren en hoe deze veilig te scannen.

Tuan Nguyen en Miranda Futterer

Tuan Nguyen is in 2005 afgestuurd aan de MBRT te Haarlem en is in 2012 aangesteld als MR-safety-officier in het UMC Utrecht. Zijn werkzaamheden bestaan o.a. uit bewaken van MR-safety bij patiënten –casuïstiek , registratie,MR-bevoegdheden, scholing en beleidsbepalingen. Tijdens zijn werkzaamheden stemt hij veel af met zijn collega’s op de afdeling radiologie.

Miranda Futterer is mbb-er radiologie met specialisatie MR en al jaren werkzaam in het Radboud UMC als algemeen laborant. Later gespecialiseerd MR laborant. Een aantal jaar heeft ze les gegeven bij het EMRIN, posthbo MRI opleiding. Sinds 2 jaar werkt ze als senior MITeC, waar speciale multidisciplinaire interventies op ok gedaan worden. Verder is ze betrokken bij het veiligheidsbeleid op haar afdeling, samen met de klinisch fysicus en onze safetylaborant.

Informatie over de interactieve sessie: Top-10 tips om de MR-safety te garanderen
Samen met Miranda Futterer-Hendriks (RadBoud UMC) begeleiden we een interactieve workshop voor MR-gebruikers, waarbij tips worden gegeven bij hedendaagse problematieken m.b.t. MR-safety.

Christal van der Steeg-Henzen en Renske Kleefstra

Het werkbare leven van Christal van de Steeg (en regelmatig ook daarbuiten) ademt MRI op heel diverse vlakken. In 1998 is ze begonnen met werken in het LUMC waar ze diverse functies heeft bekleed op de MRI, zoals senior MRI laborant. Nu is ze werkzaam bij Holland PTC als senior MBB’er en als specialistisch MRI Laborant bij DC klinieken. Ze houdt zich hier vooral bezig met MRI veiligheid en geeft daarin scholing en training.

Renkse Kleefstra is na de opleidingen MBRT en EMRIN in 2010 begonnen in LUMC waar ze sinds 3 jaar een vakinhoudelijke functie heeft voor de MRI skelet. Inmiddels is ze gegroeid in deze functie en helpt ze collega’s, radiologen en aanvragers graag wanneer er vakinhoudelijke of veiligheidsvragen zijn. Daarnaast scant ze MR Cardio en assisteert ze bij MR Mammobiopten.

Over de interactieve sessie: Zoektocht naar implantaten en documentatie hiervan
In deze intervisie sessie wisselen we met elkaar van gedachte hoe de zoektocht naar implantaten in ieders instituut verloopt. Ook kijken we naar de afhandeling en documentatie hiervan zodat de informatie bij vervolg onderzoek makkelijk terug te vinden is. We hopen hierin van elkaars ervaringen te leren.