Accreditatie

Het MRI Veiligheid Symposium NL vraagt jaarlijks accreditatie aan bij Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP).